Het landgoederenregime

 

Welkom op natuurschoonwet.com. Op deze site proberen wij u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de relevante regelgeving met betrekking tot landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928. Ook vindt u hier de formulieren van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de aanvraag van een rangschikking en de recentelijk gewezen jurisprudentie.

 

Dankzij onze specialisatie en ervaring op het gebied van landgoederen, bekijkt u bijvoorbeeld ook onze publicaties, staan wij diverse personen bij in uiteenlopende landgoed-gerelateerde zaken. Wij zijn ook u graag van dienst wanneer u meer informatie wenst over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

 

 

Laatste Publicatie

Natuurschoonwet 1928 in strijd met Europees recht?

Recent heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de vraag of de Natuurschoonwet 1928 (‘NSW 1928’) in strijd is met het Europese recht. De casus die bij het Hof van Justitie voorlag was als volgt. Een moeder woont in Nederland en is eigenaar van een in het Verenigd Koninkrijk gelegen landgoed, welk landgoed zij aan haar zoon wil schenken. Omdat voor de schenking van een landgoed in de zin van de NSW 1928 een (gedeeltelijke) vrijstelling geldt, heeft de moeder verzocht om het landgoed aan te merken als landgoed in de zin van de NSW 1928. Dit verzoek is echter afgewezen omdat een onroerende zaak die in het buitenland is gelegen niet als landgoed in de zin van de NSW 1928 kan worden gerangschikt.

 

Lees meer...

ALGEMEENNUT.NL

 

Wij zijn mede gespecialiseerd in het landgoederen- regime. Kijkt u daarvoor op onze speciale website

 

 

 

CULTUREELERFGOED.NL

 

Voor informatie over subsidiemogelijkheden ter instandhouding van rijksmonumenten (BRIM: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten), verwijzen we u naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

 

 

PUBLICATIES

 

Regelmatig publiceren wij artikelen in landelijke vakbladen